Onderhoud

TUINONDERHOUD: UW TUIN 4 SEIZOENEN IN CONDITIE

Elke tuin is een levend en levendig samenspel van bomen, struiken, planten, bloemen en gras. Wat u ook zaait of plant: periodiek onderhoud is van levensbelang voor uw tuin. Het is een misvatting dat een pas aangelegde tuin er enkele jaren zonder onderhoud tegen kan. Het is zaak om de vruchtbaarheid van de bodem in de gaten te houden. U moet regelmatig bemesten en kalk strooien om de bodem in de conditie te houden.

HOUD UW TUIN VITAAL

Een bewerkte grond verstoort het bodemleven. Vrijwel alle plantenziekten komen voort uit een bodemprobleem. De plant is verzwakt omdat hij onvoldoende water en voedingsstoffen op kan nemen. In zo’n situatie hebben ziekten volop kans om toe te slaan. Hoveniersbedrijf Kouwenberg gebruikt meststoffen en bodemverbeteraars voor herstel. De opnamecapaciteit van de wortels neemt toe. De symbiose tussen gunstige schimmels en bodembacteriën komt weer op gang. En ziekteverwekkers krijgen veel minder kans.

BLOEIEN + GROEIEN = SNOEIEN

Snoeien is een belangrijke schakel van tuinonderhoud. Bomen, hagen, heesters en vaste planten blijven gezond door ze regelmatig te snoeien. Zo krijgen ze de ruimte die ze nodig hebben, behouden ze hun vorm en krijgt de bloei een stimulans. Hoveniersbedrijf Kouwenberg beschikt over de benodigde plantenkennis om professioneel te snoeien. Elke plant of struik vraagt immers om een andere snoeitechniek. En ook de seizoenen spelen een rol in de frequentie van snoeien.

STAPPENPLAN TUINONDERHOUD

1. Afspraak maken; 2. Diagnose op locatie; 3. Eventueel bodemonderzoek (meten= weten) 4. Bespreking uitslag bodemonderzoek en advies; 5. Uitvoeren werkzaamheden; 6. Nazorg. 

GAZONONDERHOUD: MEER DAN MAAIEN ALLEEN

Alles wat groeit en bloeit heeft onderhoud nodig. Het gazon in uw voor- of achtertuin is daarop geen uitzondering. Regelmatig onderhoud behelst meer dan maaien en kantjes knippen alleen. Na de aanleg van een nieuwe grasmat zijn er diverse werkzaamheden die u regelmatig moet (laten) uitvoeren. Denk aan bemesten, kalk strooien, beregenen, onkruid weren, verticuteren, beluchten en eventueel doorzaaien.

pagina_onderhoud.jpg

BRENG UW GAZON TERUG IN CONDITIE

Het risico van eenzijdig onderhoud is dat uw grasmat veroudert. Organisch afval zoals bladeren en grassnippers vormen een viltlaag op de grasbodem: dé ideale voedingsbodem voor mossen. Het gras komt vervolgens in de verdrukking en het gazon takelt zienderogen af. Veel particuliere gazons bevinden zich in deze kritieke toestand. Herkenbaar? Dan is het de hoogste tijd om in te grijpen. Hoveniersbedrijf Kouwenberg brengt uw gazon graag terug in conditie. Vaak zaaien we daarbij nieuw graszaad in de bestaande grasmat. Jonge, vitale grasplantjes groeien uit tot volwaardige grasstruikjes en brengen de plantdichtheid van uw gazon weer op peil. 

1. Afspraak maken; 2. Diagnose op locatie (controle op o.a. Mosgroei, Engerlingen of schimmelziektes; 3. Eventueel bodemonderzoek (meten= weten); 4. Bespreking uitslag bodemonderzoek en advies; 5. Uitvoeren werkzaamheden; 6. Nazorg. 

AFSPRAAK MAKEN VOOR UW GAZONONDERHOUD? 

Interesse in regelmatig onderhoud van uw gazon? Bijvoorbeeld omdat u geen groene vingers hebt. Of omdat de tijd in uw drukke agenda ontbreekt. Hoveniersbedrijf Kouwenberg neemt met liefde en plezier deze verantwoordelijkheid voor zijn rekening. Bel (06) 54 67 31 24 of mail om een afspraak te maken.