Gazononderhoud

MEER DAN MAAIEN ALLEEN

Alles wat groeit en bloeit heeft onderhoud nodig. Het gazon in uw voor- of achtertuin is daarop geen uitzondering. Regelmatig onderhoud behelst meer dan maaien en kantjes knippen alleen. Na de aanleg van een nieuwe grasmat zijn er diverse werkzaamheden die u regelmatig moet (laten) uitvoeren. Denk aan bemesten, kalk strooien, beregenen, onkruid weren, verticuteren, beluchten en eventueel doorzaaien.

e68494a96c837c3dc4cf4c41f500bbbc.jpg

BRENG UW GAZON TERUG IN CONDITIE

Het risico van eenzijdig onderhoud is dat uw grasmat veroudert. Organisch afval zoals bladeren en grassnippers vormen een viltlaag op de grasbodem: dé ideale voedingsbodem voor mossen. Het gras komt vervolgens in de verdrukking en het gazon takelt zienderogen af. Veel particuliere gazons bevinden zich in deze kritieke toestand. Herkenbaar? Dan is het de hoogste tijd om in te grijpen. Hoveniersbedrijf Kouwenberg brengt uw gazon graag terug in conditie. Vaak zaaien we daarbij nieuw graszaad in de bestaande grasmat. Jonge, vitale grasplantjes groeien uit tot volwaardige grasstruikjes en brengen de plantdichtheid van uw gazon weer op peil. 

Afspraak maken, diagnose op locatie (controle op o.a. Mosgroei, Engerlingen of schimmelziektes, Eventueel bodemonderzoek (meten= weten), bespreking uitslag bodemonderzoek en advies, uitvoeren werkzaamheden en nazorg.

AFSPRAAK MAKEN VOOR GAZONONDERHOUD?

Interesse in regelmatig onderhoud van uw gazon? Bijvoorbeeld omdat u geen groene vingers hebt. Of omdat de tijd in uw drukke agenda ontbreekt. Hoveniersbedrijf Kouwenberg neemt met liefde en plezier deze verantwoordelijkheid voor zijn rekening. Bel (06) 54 67 31 24 of mail om een afspraak te maken.